Skip to main content
Odosielanie emailu z desktopovej aplikácie

Odoslať mailom vo forme PDF (cez symbol obálky)

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Nutné predpoklady

 • V tomto prípade sa otvorí nová správa vo Vašom predvolenom emailovom klientovi. Vo Flexi nie je možné ovplyvniť, v akom programe sa vygenerovaný email otvorí. Vždy sa správa vytvára vo predvolenom emailovom klientovi nastavenom na Vašom PC.

 • Podporovaných emailových klientov nájdete tu. Prípadnú pomoc s nastavením predvoleného klienta môžete nájsť v návodoch pre Windows a MacOS.

________________________________________________

Odosielateľ

 • Odosielateľ správy sa vyplní podľa nastavenia Vášho emailového klienta. Túto adresu nie je možné vo Flexi prednastaviť.

________________________________________________

Príjemca

 • Ako príjemca mailu sa vyplní adresa Kontaktnej osoby uvedená na záložke Zodpovedná osoba na hlavičke odosielaného dokladu. Táto osoba sa dopĺňa z Adresára - zo záložky Kontakty pri danej firme.

 • Ak potrebujete odoslať správu viacerým príjemcom, je nutné mať vytvorených viac kontaktov a na záložke Upresnenie zaškrtnúť, aký typ dokladu sa má na daný kontakt odosielať. Ak teda budú mať napríklad dva kontakty zaškrtnuté Odosielať faktúry, tak sa pri odosielaní faktúry do emailu vložia vždy emailové adresy oboch kontaktov.

 • Ak nie je vyplnená kontaktná osoba, ako príjemca emailu sa doplní adresa uvedená v hlavičke firmy v Adresári.

 • V prípade výplatných pások (len v ČR legislatíve) sa adresa doťahuje z Personalistiky. Adresu je možné vyplniť na záložke Adresa -> Kontaktná -> E-mail.

________________________________________________

Predmet správy

 • Do predmetu správy vstupuje názov tlačového reportu, ktorý je prednastavený na type dokladu na záložke Tlač.

 • Ak je vybraný štandardný report, tak sa do predmetu doplní i interné číslo dokladu.

 • Ak je vybraný používateľský report, tak do predmetu vstúpi samotný názov reportu.

 • Ak je na type dokladu na záložke Tlač nastavených viac reportov, tak sa do predmetu berie vždy ten posledný pridaný.

________________________________________________

Príloha

 • Do prílohy sa vždy vkladá daný doklad vo formáte PDF. V prípade faktúr sa vkladajú súbory PDF a ISDOC. Vkladajú sa vždy oba súbory a nejde to nijako ovplyvniť.

 • Meno súboru je opäť meno tlačového reportu a interné číslo dokladu s tým, že obsahuje len písmená a čísla, ostatné znaky sú nahradené podčiarkovníkom.

 • Ak je na type dokladu na záložke Tlač zadaných viac tlačových reportov, tak sa pre každý zadaný report vytvorí príloha v emaile. V prípade faktúr sa vloží ako vo formáte PDF, tak ISDOC.

 • Pokiaľ nie je zadaný žiadny report, tak sa vždy vloží štandardný tlačový report.

________________________________________________

Text emailu

 • Text v tele emailu sa dá prednastaviť opäť na type dokladu. Konkrétne na záložke Texty na doklad a v poli Text pre odosielanie… dá sa zadať len text, nie je podporované žiadne formátovanie.

 • Ako podpis sa doplní titul, meno a priezvisko používateľa vo Flexi, ktorý odoslanie vykonáva. Používateľov je možné upraviť v menu Nástroje -> Osoby a používatelia, ak máte práva Admina.

 • Záverečný text: Vygenerované ekonomickým systémom ABRA Flexi, sa doplní vždy a nedá sa ničím zmeniť.

__________________________________________________________________Späť na výber spôsobu odosielania

Did this answer your question?