Ke Flexi je možné pristupovať nielen prostredníctvom desktopovej a webovej aplikácie, ale aj prostredníctvom rozhrania REST API. Je možné vytvárať, mazať, upravovať záznamy a používať väčšinu funkcií - rovnako ako v aplikácii Flexi (jedinou výnimkou je License One, kde je rozhranie REST API určené len na čítanie).

Najväčšie využitie REST API je pravdepodobne pri prepojení s inou aplikáciou (e-shop, ..).

V tomto článku sa dozvieme:

- Aký program použiť pre REST API + overenie používateľa

- Kompilácia adries URL vo Flexi

- Podporované operácie HTTP

- Podporované formáty exportu/importu

- Príklady XML/JSON

Did this answer your question?