Skip to main content
9. Duplikáty v EET

Čo sú to duplikáty a ako sa s nimi vysporiadať

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Duplikát je správa, ktorá má rovnaké základné údaje, t. j.:

  • IČO daňovníka,

  • Označenie (číslo) prevádzky,

  • Označenie pokladnice,

  • Sériové číslo dokladu,

  • Dátum a čas prijatia predaja a

  • Celková suma predaja ako nejaká predtým prijatá správa

Duplikácia nie je chyba, ale stav správy vyplývajúci z opätovného odoslania. Nemožno ho zvrátiť ani opraviť.

Kde je viditeľná duplicita? V súbore s podrobnosťami o predaji (csv) v stĺpci DUPLICITY: duplicitná správa je označená 1. Jedinečná správa je označená 0. Z viacerých správ s rovnakými základnými údajmi má prvá prijatá správa príznak 0, ostatné majú príznak 1. V súčtoch sa sčítajú len sumy zo správ označených príznakom 0.

Did this answer your question?