Skontrolovať skladový účet

Súhlasí stav našich zásob

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago
  1. Prostredníctvom Produkt -> Stav skladu k dátumu môžeme zobraziť zostatok v Kč na danom sklade.

  2. Tento zostatok sa musí rovnať zostatku účtu (napr. 132XXX), ktorý zistíme prostredníctvom Účtovníctvo -> Účtovné výstupy -> Zostatky účtov.

  3. Dalej skontrolujeme pohyby na účte, napr. 132XXX prostredníctvom Účtovníctvo-> Účtovné výstupy -> Pohyby na účte. Tento výstup by mal obsahovať iba skladové doklady.

Kompletný postup nájdete v nasledujúcom videu - Kontrola účtovania medzi 1:05 - 3:10.

Podrobnejšie informácie o tom, ako vykonať koncoročnú uzávierku, nájdete v ďalšom videu - Inicializácia účtovného obdobia.

Did this answer your question?