Oprávky sú technicky pasívnym účtom (hoci ich vo výkazoch vidíme ako aktíva s mínusom - je to preto, že znižujú hodnotu aktív, ktoré sú v majetku)

Did this answer your question?