Fixopia: This dao has bean already closed

Application error

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Táto chyba nastane, keď sa Flexi pokúsi uzavrieť spojenie s databázou, ktorá je v tom čase už uzavretá.

Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď je okno alebo karta otvorená dlhší čas a medzitým sa ukončilo pripojenie.

Did this answer your question?