Príloha k žiadosti o dávku

Žiadosť o príspevok na opatrovanie dieťaťa do 10 rokov veku z dôvodu zrušenia školy/detského zariadenia

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Tlačivo vo formáte XML je potrebné najprv nahrať na e-portál Sociálnej poisťovne (Žiadosť o dávku (NEMPRI)) a zaškrtnite možnosť "Cudzia krajina mimo Slovenska/úľava za uzatvorenie zariadenia (bez čísla rozhodnutia)".

Uloženie súboru. Už by mal byť v správnom formáte. Musíte urobiť tento medzikrok. Súbor v správnom formáte nemôžete získať priamo zo systému Flexi.

Did this answer your question?