Riešením je v drvivej väčšine prípadov vymazanie zložky Cache.

Did this answer your question?