Skip to main content
Inštalácia FlexiBee na macOS
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Inštalátor si môžete stiahnuť z našej webovej stránky: https://www.flexibee.eu/podpora/stazeni-flexibee/

Pred samotnou inštaláciou sa uistite, že váš počítač spĺňa vyššie uvedené systémové požiadavky.

Stlačte kláves CTRL, kliknite na inštalačný súbor a vyberte možnosť Otvoriť.

Budete požiadaní, či chcete skutočne otvoriť súbor.

Po potvrdení sa zobrazí sprievodca inštaláciou, v ktorom stačí vybrať možnosť Pokračovať:

V ďalšom kroku môžeme zmeniť jazyk inštalácie:

V nasledujúcom kroku musíme odsúhlasiť licenčnú zmluvu:

V tomto kroku kliknite na tlačidlo Upraviť a vyberte typ inštalácie.

Kliknite, či chceme FlexiBee nainštalovať na server alebo do klientskej aplikácie. Server je miesto, ktoré spravuje účtovné údaje a v sieti sa zvyčajne nachádza len raz. Vo väčšine prípadov je na to určený špeciálny hardvér. Účtovník potom nainštaluje klienta, ktorý je nastavený len na prístup k nainštalovanému serveru. Potom vyberieme tlačidlo Inštalovať.

Systém nás následne vyzve na zadanie systémového hesla, potom klikneme na tlačidlo Inštalovať softvér:

Začne sa inštalácia zariadenia FlexiBee, ktorá môže trvať niekoľko minút.

Systém nás informuje o úspešnom dokončení a my môžeme kliknúť na tlačidlo Zavrieť.

Did this answer your question?