Stiahnutie platobného príkazu cez API

Príklad URL

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Príklad:

testovaci_2 - ID spoločnosti

prikaz-k-uhrade - označenie dôkazu

2 - ID príkazu na úhradu

stanica - koncový bod

Výsledkom je stiahnutie platobného príkazu vo formáte zadanom v bankovom účte (Peniaze -> Zoznam bankových účtov).

Did this answer your question?