Párovanie dokladu v CZK s platbami v CZK a v cudzej mene

Párovanie dokladu s platbami v rôznych menách

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Uvádzame príklad, ako spárovať napríklad iné záväzky, ktoré sú v CZK, s dvoma platbami - jednou v CZK a jednou v cudzej mene.

  1. Párovanie platby (bankového dokladu) v CZK so záväzkom v CZK (čiastočná platba)

  2. Platba (bankový doklad) v cudzej mene musí byť zaúčtovaná na dobierku.

  3. V module Vzájomné zápočty vytvorte doklad na sumu, ktorá zodpovedá sume úhrady v cudzej mene v banke, a zaúčtujte ju do pokladne na ceste. (tým sa zosúladia sumy na účte Peniaze na ceste)

  4. Vytvorte druhý doklad v module Vzájomné úvery v CZK a spárujte ho s nesplatenou sumou záväzku.

  5. Vykážte všetky rozdiely v interných dokumentoch.

Potom bude záväzok uhradený v plnej výške. Len bankový doklad v cudzej mene nebude spárovaný s ničím.

Did this answer your question?