Skip to main content
Nastavenia služby Google SMTP v aplikácii vracajú chybu

Chybu spôsobuje najmä služba Google SMTP - ConnectIOException: I/O error occurred during RMI call

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Najčastejšiu chybu pri nastavovaní odosielania e-mailov prostredníctvom služby Google SMTP spôsobuje zabezpečenie služby Google.

Kompletný výpis chýb zo systému ABRA Flexi:

java.rmi.ConnectIOException: Počas volania RMI došlo k chybe I/O; vnorenou výnimkou je: java.rmi.RemoteException: Výnimka vyhodená vzdialenou metódou 'sendMail'; vnorenou výnimkou je: en.winstrom.service.mail.MailException: javax.mail.AuthenticationFailedException

Postup riešenia:

Ak chcete používať server SMTP spoločnosti Google, musíte zmeniť nastavenia v klientskej aplikácii Gmail pre dané e-mailové konto. Vyhľadajte v ponuke G Suite -> Spravovať účet Google -> Zabezpečenie -> Prístup k menej zabezpečeným aplikáciám

Upozornenie: Toto nastavenie nemožno zapnúť, ak je súčasne zapnuté dvojfaktorové overovanie.


Prečítajte si viac o nastaveniach SMTP vo Flexi.

Did this answer your question?