Ak sa vám zobrazí táto chyba:

Centrálny server sa spúšťa, počkajte, prosím.

Napokon počkajte.

Toto sa týka načítania údajov - po aktualizácii to môže trvať o niečo dlhšie. Po načítaní táto chyba zmizne a môžete sa bezpečne prihlásiť.

Did this answer your question?