Úplný text chyby: Príčina: java.lang.SecurityException: Súbory zásad jurisdikcie nie sú podpísané očakávaným podpisovateľom! (Súbory zásad sú špecifické pre hlavné vydanie JDK.)

Problém spočíva v tom, že Java 8 u261 sa snaží používať JCE (Java Cryptography Extension) zo staršej verzie Javy. Riešením je buď mať len jednu verziu Javy, alebo si stiahnuť príslušné súbory zásad pre JDK8. Odporúčame však riešenie s jednou verziou jazyka Java.

Postup riešenia:

  1. Odinštalujte Javu (na MacOS musíte použiť terminál)

  2. Inštalácia Java 8 (na MacOS, ktorý je súčasťou inštalačného balíka Flexi)

  3. reštartujte počítač

V niektorých prípadoch môže byť potrebné ručne odstrániť starý JCE z lib/sercurity.


Viac informácií vrátane súborov zásad pre JDK8 nájdete tu: https://stackoverflow.com/questions/9745193/java-lang-securityexception-the-jurisdiction-policy-files-are-not-signed-by-a-t

Did this answer your question?