All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Inštalácia a prevádzka
Lokálna inštalácia desktopovej aplikácie sa nenačíta v systéme MacOS Big Sur
Lokálna inštalácia desktopovej aplikácie sa nenačíta v systéme MacOS Big Sur

V súčasnosti sa vyskytuje problém s aktualizáciou Javy v systéme MacOS. Pri inštalácii aplikácie ABRA Flexi s aktualizáciou Javy 261 a vyššou sa vyskytne chyba SecurityException

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Úplný text chyby: Príčina: java.lang.SecurityException: Súbory zásad jurisdikcie nie sú podpísané očakávaným podpisovateľom! (Súbory zásad sú špecifické pre hlavné vydanie JDK.)

Problém spočíva v tom, že Java 8 u261 sa snaží používať JCE (Java Cryptography Extension) zo staršej verzie Javy. Riešením je buď mať len jednu verziu Javy, alebo si stiahnuť príslušné súbory zásad pre JDK8. Odporúčame však riešenie s jednou verziou jazyka Java.

Postup riešenia:

  1. Odinštalujte Javu (na MacOS musíte použiť terminál)

  2. reštartujte počítač

V niektorých prípadoch môže byť potrebné ručne odstrániť starý JCE z lib/sercurity.

Did this answer your question?