Skip to main content
Objednávkové číselníky

Nastavenie číselníkov a typov objednávok

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Objednávkové číselníky

Predaj - Objednávkové číselníky

Typy objednávok

Predaj - Číselníky objednávok - Typy objednávok

Umožňujú triediť zákazky podľa rôznych kritérií v rámci pevne stanoveného typu zákazky; systém ABRA Flexi má dva prednastavené typy (Nevýrobný typ zákazky a Výrobný typ zákazky) a môžete si vytvoriť ďalšie podľa vlastných potrieb.

Objednávkové štáty

Predaj - Číselníky objednávok - Stavy objednávok

Uvádzajú rozdelenie typov stavov objednávky; systém Flexi má štyri prednastavené stavy a ďalšie si môžete nastaviť podľa vlastných potrieb.

Vyhodnotenie objednávok

Predaj - Číselníky objednávok - Vyhodnotenie objednávok

Vytvorená informačná položka slúži na evidenčné účely.

Did this answer your question?