Skip to main content
Série dokumentov - Predaj

Kde nájsť a ako upraviť série dokumentov týkajúce sa Predaja

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Predaj - Série dokumentov

Série dokladov musia byť nastavené pred vystavením akéhokoľvek dokladu. Série dokumentov sú priradené k typom dokumentov. Obsahujú tieto formy:

Série dokumentov - vystavené faktúry

Predaj - Rad dokladov - Rad dokladov - Vydané faktúry

Vykázané hodnoty sa potom ponúkajú v ponuke Predaj - Vydané faktúry na karte Hlavná v poli Interné číslo.

Séria dokumentov - Prijaté žiadosti

Predaj - Rad dokumentov - Rad dokumentov - Prijaté žiadosti

Vykázané hodnoty sa potom ponúkajú v ponuke Predaj - Prijaté požiadavky na karte Hlavná v poli Interné číslo.

Séria dokumentov - vydané ponuky

Predaj - Série dokumentov - Série dokumentov - vydané ponuky

Vykázané hodnoty sa potom ponúkajú v ponuke Predaj - Vystavené ponuky na karte Hlavná v poli Interné číslo.

Séria dokumentov - prijaté objednávky

Predaj - Rad dokladov - Rad dokladov - Prijaté objednávky

Vykázané hodnoty sa potom ponúkajú v ponuke Predaj - Prijaté objednávky na karte Hlavné v poli Interné číslo.

Did this answer your question?