Skip to main content
Ako založiť novú firmu

Ako založiť firmu v ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Pri prvom spustení aplikácie musíte vytvoriť firmu, ktorú chcete používať na účtovanie alebo v ktorej si chcete účtovníctvo "vyskúšať". Máte možnosť vytvoriť neobmedzený počet spoločností bez ohľadu na to, akú verziu Flexi máte.

Potvrdením tlačidla "Založiť novú spoločnosť" v dialógovom okne Vyberte spoločnosť alebo po prihlásení do aplikácie potvrďte možnosť "Založiť novú spoločnosť" v ponuke "Spoločnosť", čím spustíte sprievodcu založením novej spoločnosti.

Upozornenie! Na vytvorenie novej spoločnosti musíte mať administrátorské práva k zdroju údajov, t. j. nestačia administrátorské práva na úrovni konkrétnej spoločnosti. Ak tieto práva nemáte, táto možnosť nebude k dispozícii. Správca zdroja údajov je zvyčajne prvý používateľ Flexi, ktorého poverovacie údaje boli zadané pri prvom spustení aplikácie.

Spoločnosť sa vytvorí v zdroji údajov, do ktorého ste prihlásení.

V sprievodcovi založením novej spoločnosti si môžete vybrať:

Vytvorenie testovacej spoločnosti

Vytvorte si testovaciu firmu, do ktorej nahráte pripravené testovacie údaje pre podvojné účtovníctvo v legislatíve pre Českú republiku. Stačí zadať názov spoločnosti, pod ktorým ju nájdete v výbere spoločnosti. V tejto firme si môžete vyskúšať prácu s účtovníctvom, výstupnými zostavami atď.

Vytvorte si firmu

Zakladá novú firmu spolu so základnými údajmi potrebnými na začatie účtovania. Sprievodca vytvorením novej spoločnosti vám umožní jednoducho vytvoriť novú spoločnosť a začať ju účtovať v niekoľkých krokoch:

Súvisiace

Did this answer your question?