Skip to main content
Analýza nákupu

Táto možnosť umožňuje zobraziť nákup z hľadiska konkrétneho tovaru, skupín tovaru, cenových skupín, dodávateľov

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Nákup - Analýza nákupu

Po otvorení tohto formulára sa zobrazí sprievodca. Táto možnosť vám umožňuje zobraziť nákup z hľadiska konkrétneho tovaru, skupín tovaru, cenových skupín, dodávateľov.

Obsahuje šesť základných možností, pre ktoré môžete určiť časový rozsah, vybrať strediská, prípadne určiť, či sa majú zahrnúť aj nekatalógové položky a neúčtovné doklady, vybrať firmu atď.
Posledná možnosť umožňuje všetky hodnoty prispôsobiť.

 • Od ktorého dodávateľa som nakúpil najviac

 • Od ktorej skupiny dodávateľov som nakúpil najviac

 • V ktorej cenovej skupine som nakúpil najviac

 • Ktoré položky som nakupoval najviac

 • Čo som kúpil od vybraného dodávateľa

 • O koho som nakúpil vybraný tovar

 • Vlastné nastavenia analytiky

Môžete si vybrať čo chcete analyzovať, ako aj aké bude ďalšie členenie.

V spodnej časti obrazovky môžete zaškrtnúť "Zobraziť súčty podľa mesiacov". V tabuľkovom zobrazení potom môžete pridať ďalšie stĺpce, v ktorých sa zobrazia hodnoty "Celkom CZK" a "MJ" za každý mesiac až do predchádzajúcich 12 mesiacov.

Potom kliknite na tlačidlo "Dokončiť":

 • Zadajte výstupné parametre...

 • Čo chcete analyzovať

 • Aké bude ďalšie rozdelenie

 • Zadajte časový rozsah analýzy...

 • Dátum vydania dokumentu od-do

 • Dátum fakturácie od-do

 • Vybrané strediská

 • Vybrané

 • Počet nekatalogových položiek

 • Vylúčenie neúčtovných dokladov

Potom kliknite na "Dokončiť"

Did this answer your question?