Import ISDOC s cenníkovými položkami

Ako zabezpečiť, aby boli vo faktúre ISDOC pri importe položky prepojené s cenníkom

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Pri jednotlivých nákupných cenách je potrebné zaznamenať príslušný kód dodávateľa pre danú položku (ktorým je tovar označený v súbore ISDOC) - záložka Nákupné ceny v cenníku alebo záložka Dodávky tovaru v adresári.

Potom import ponúkne výber skladovej položky.

Položku cenníka možno prepojiť aj pomocou kódu EAN:

Did this answer your question?