Pri jednotlivých nákupných cenách je potrebné zaznamenať príslušný kód dodávateľa pre danú položku (ktorým je tovar označený v súbore ISDOC) - záložka Nákupné ceny v cenníku alebo záložka Dodávky tovaru v adresári.

Potom import ponúkne výber skladovej položky.

Položku cenníka možno prepojiť aj pomocou kódu EAN:

https://podpora.flexibee.eu/en/articles/4656896-import-isdoc-s-cenikovymi-polozkami

Did this answer your question?