Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaVývoz, dovoz
Ako importovať e-faktúry vo formáte ISDOC
Ako importovať e-faktúry vo formáte ISDOC

Ako importovať faktúry vo formáte isdoc

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

ISDOC alebo Dokument informačného systému je formát elektronickej fakturácie v Českej republike, ktorý definovala "Pracovná skupina pre štandardy elektronickej výmeny dát" ICT Union a ktorý podporuje Flexi. Výrobcovia ekonomických a obchodných systémov budú používať štandardizovanú formu exportu a prijímania elektronických správ, ktorá umožní používateľom rôznych aplikácií vzájomnú komunikáciu. Dátum oznámenia formátu ISDOC bol 19. marec 2009.

Import elektronickej faktúry

Import elektronickej faktúry možno iniciovať týmito spôsobmi:

  • použitím hlavného menu Nástroje ~ Import ~ Import e-Faktúry ISDOC

  • použitím tlačidla na hornej lište a možnosti Importovať e-faktúru ISDOC v správe Prijaté faktúry

Po spustení sa zobrazí prvý krok sprievodcu importom faktúry ISDOC:

Vložte alebo vyberte súbor elektronickej faktúry (zvyčajne s príponou .isdoc) a stlačte tlačidlo Next.

Potom sa skontroluje, či importovaná faktúra patrí fakturovanej spoločnosti. Ak podľa identifikačného čísla patrí inému príjemcovi, pred načítaním budete upozornení potvrdzovacím dotazom.

V druhom kroku sa zobrazia podstatné údaje z importovanej faktúry (overenie prípadného elektronického podpisu, dodávateľa, sumy), aby ste ich mohli skontrolovať.

Ak nechcete importovať faktúru, môžete sa stlačením tlačidla Predchádzajúci vrátiť k prvému kroku a vybrať iný súbor alebo môžete stlačiť tlačidlo Zrušiť a úplne ukončiť sprievodcu. Ak sú údaje správne a chcete importovať faktúru, vyberte Typ dokladu, Typ účtovnej transakcie a pokračujte stlačením tlačidla Ďalej.

Ak sa odosielateľ elektronickej faktúry nenachádza v adresári, ponúkne sa vám možnosť vytvoriť novú spoločnosť. Podobne sa vám ponúkne import certifikátu, ktorým je dokument podpísaný, ak nebol nájdený medzi registrovanými certifikátmi.

Ak importovaný dokument obsahuje odpočítané zálohy, bude potrebné ku každej z nich priradiť záložný dokument. Ak sa nájde vhodný záložný dokument, aplikácia ho priamo ponúkne.

V poslednom kroku sprievodcu sa zobrazí výsledok importu a číslo importovaného dokumentu, ak existuje. Ak sa doklad nepodarilo načítať do evidencie v prijatom formulári, vyplní sa formulár nového dokladu jeho hodnotami (t. j. doklad sa neuloží), aby ste mohli upraviť problematické údaje alebo doladiť chýbajúce údaje dokladu. Ak chcete ukončiť sprievodcu, stlačte tlačidlo Ukončiť.

Čítanie faktúr vo formáte ISDOC podporuje aj prefixy menných priestorov XML.

Súvislé

Did this answer your question?