Video návod vám ukáže, ako odoslať doklady do EET v systéme ABRA Flexi.

Did this answer your question?