All Collections
Dokumentácia REST API
Dokumentácia REST API
Skúšobné uloženie (skúšobná prevádzka)
Skúšobné uloženie (skúšobná prevádzka)

Kontrola údajov prostredníctvom suchého chodu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak pracujete s rozhraním REST API a potrebujete skontrolovať, či sú všetky údaje správne, či používateľ zmenil hodnotu, ktorá ovplyvňuje inú (napr. typ dokladu a zaúčtovanie), alebo ak potrebujete vypočítať výslednú cenu na objednávke, môžete použiť režim uloženia testu.

Pri ukladaní pridajte parameter ?dry-run=true. Výsledkom bude, že záznam sa neuloží, ale vykoná sa len validácia. Okrem toho získate v tagu výslednú reprezentáciu záznamu, ako by vyzeral, keby ste ho teraz uložili.

Príklad výsledného XML:

<?xml version="1.0"?>

V tomto prípade bolo pridelené aj číslo dokumentu. Číslo však bolo okamžite uvoľnené na opätovné použitie, takže je možné, že dokument dostane pri skutočnom uložení iné číslo. K dispozícii je aj upozornenie na overenie vzorky.

Výstup je možné spracovať aj vo formáte JSON.

Did this answer your question?