ABRA Flexi XML umožňuje aj prácu s užívateľmi v systéme. Okrem bežnej štruktúry, ktorú získate pri exporte používateľa, je potrebné pridať heslo do prvkov password a passwordAgain (určené na použitie v používateľskom rozhraní, oba prvky sú povinné a ich hodnoty musia byť rovnaké). XML na vytvorenie používateľa môže vyzerať takto:

<?xml version="1.0"?>
Did this answer your question?