Prostredníctvom rozhrania REST API môžete vytvoriť ponuku z požiadavky nasledujúcim spôsobom:

<?xml version="1.0"?>

Podobne je možné vytvoriť objednávku z dopytu a ponuky:

<?xml version="1.0"?>
Did this answer your question?