Jednou z funkcií systému ABRA Flexi je možnosť uzamknúť alebo odomknúť záznam. Keď je záznam uzamknutý, nie je možné ho zmeniť. Zmeny sú možné až po odomknutí.

Na uzamknutie záznamu sa používa akcia uzamknutia takto:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <invoice-issued action="lock">
  <id>1</id>
 </invoice-issued>
</winstrom>

Akcia lock-for-accountant sa používa na uzamknutie záznamu takto:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <invoice-issued action="lock-for-ucetni">
  <id>1</id>
 </invoice-issued>
</winstrom>

Akcia uzamknutia sa používa na odomknutie záznamu takto:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <invoice-issued action="unlock">
  <id>1</id>
 </invoice-issued>
</winstrom>

Akcie je možné spustiť aj dávkovo nad skupinou záznamov pomocou filtra:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <invoice-issued action="lock" filter="stateUhrK = 'stateUhr.paid' and typeDocl = 'code:INTERNET'"> </invoice-issued>
</winstrom>
Did this answer your question?