Ak chcete ceny položiek cenníka v domácej mene prepočítať len na príslušný kurz cudzej meny, musíte nastaviť cenové kurzy.

Ak nie je zadaný cenový kurz, ceny položiek sa po načítaní cudzej meny do dokladu neprepočítajú.

Výmenný kurz sa nijako automaticky neaktualizuje. Je potrebné ho zadať ručne a podľa potreby aktualizovať (alebo vytvoriť nový pre príslušný dátum).

Cenové sadzby nájdete na nasledujúcej ceste:

Nástroje -> Slovníky -> Cenové kurzy

Ak už kurz nie je pre vás relevantný, nie je potrebné ho vymazať. Stačí vytvoriť nový s novším dátumom.

Rozcestník:

  1. Zľavy

  2. Individuálne ceny

  3. Cenové skupiny

  4. Cenové úrovne

Did this answer your question?