Skip to main content
Ako zistiť, či bol konkrétny záznam z ABRA Flexi vymazaný?

V údajoch chýba faktúra alebo iný záznam, ako zistiť, či bolo niečo vymazané?

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Akciu vymazania možno sledovať v tabuľke denníka.

V prípade cloudovej inštancie môžeme pre vás získať údaje formou vlastnej služby, kde je možné skontrolovať, či nad záznamom v evidencii faktúr za dané obdobie prebehla akcia DELETE, ale dokument neobnovíme.

V prípade vlastného servera alebo lokálnej inštalácie je potrebné pristupovať k databáze a pomocou dotazov SQL vyhľadávať v tabuľke wZurnal, ktorá obsahuje všetky operácie (UPDATE, CREATE, DELETE), ktoré sa uskutočnili v aplikácii, s informáciami o záznamoch a zmenených hodnotách.

Did this answer your question?