Telo chyby obsahuje napr.:

cz.winstrom.service.doc.impl.FeesHelper.refreshPoplatkyByCenik(FeesHelper.java:100
)cz.winstrom.service.doc.impl.PolDoklBLImpl.fillPolDoklCenikem(PolDoklBLImpl.java:7067)
cz.

winstrom.service.doc.impl.refreshFeesByCenik(FeesHelper.java:100)
en.winstrom.service.doc.impl.fillPolDoklBLImpl.fillPolDoklCenikem(PolDoklBLImpl.java:7067)

Uvedený prípad bol spôsobený poplatkom, ktorý mal v cenníku priradený rovnaký poplatok. Dochádzalo k zacykleniu.

Did this answer your question?