Skip to main content
All CollectionsDokumentácia REST APIReferenčná príručka REST API a často kladené otázky
Rozhranie REST API vráti časový limit, je proces na pozadí stále spustený alebo je potrebné požiadavku opakovať?
Rozhranie REST API vráti časový limit, je proces na pozadí stále spustený alebo je potrebné požiadavku opakovať?

REST API vráti 504 - preruší sa predchádzajúci (stále bežiaci) proces v ABRA Flexi? Nebudú prebiehať žiadne súbežné transakcie?

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Procesy na pozadí nie sú prerušené. Pri opätovnom volaní sa požiadavky zastavia na zámkoch, čím sa zablokujú jedna pred druhou.

Čo robiť v prípade časového limitu?

Počkajte na "obvyklý" čas alebo kontaktujte našu podporu, skontrolujeme čas behu v cloude. Nakoniec plánujeme podporovať "úlohy", na ktoré API okamžite odpovie a poskytne odkaz, kde je možné skontrolovať stav požiadavky, alebo dokonca možnosť byť nejakým spôsobom upozornený. Momentálne je to však v dlhodobom pláne.

Did this answer your question?