Procesy na pozadí nie sú prerušené. Pri opätovnom volaní sa požiadavky zastavia na zámkoch, čím sa zablokujú jedna pred druhou.

Čo robiť v prípade časového limitu?

Počkajte na "obvyklý" čas alebo kontaktujte našu podporu, skontrolujeme čas behu v cloude. Nakoniec plánujeme podporovať "úlohy", na ktoré API okamžite odpovie a poskytne odkaz, kde je možné skontrolovať stav požiadavky, alebo dokonca možnosť byť nejakým spôsobom upozornený. Momentálne je to však v dlhodobom pláne.

Did this answer your question?