V článku nájdete náčrt obchodného cyklu z pohľadu dodávateľa/odberateľa. Každý bod obsahuje aj odkaz, ktorý vás zavedie na článok s praktickým príkladom.

 1. Prijatý dotaz zákazníka

 2. Vytvorenie vydanej ponuky

 3. Po prijatí vystavenej ponuky nasleduje prijatie => prijatá objednávka

  1. V prípade, že nemáte tovar k dispozícii, nasledujúci postup je => dopyt na dodávateľa

  2. Prijatá ponuka od dodávateľa

  3. Ak cenu akceptujete, nasleduje => vytvorenie vystavenej objednávky ( tu je možnosť objednať do minimálnej výšky).

  4. Následné prijatie tovaru => prijatý príjem a faktúra

 4. Máte k dispozícii tovar z prijatej objednávky od zákazníka, po ktorej nasleduje => vystavená faktúra a expedičný list

 5. Banková úhrada vystavenej a prijatej faktúry

Did this answer your question?