Inštalačná príručka

Táto časť obsahuje všetky informácie potrebné na inštaláciu systému ABRA Flexi na rôzne operačné systémy, jeho aktualizáciu a odinštalovanie.

Lenka Haringerová avatar Hana Vršanská avatar
9 articles in this collection
Written by Lenka Haringerová and Hana Vršanská