Upomínka

Program ABRA Flexi umí tisknout upomínky nezaplacených faktur. K tomuto účelu najdete v číselníku volbu "Upomínky", kde jsou připraveny formuláře pro 1. a 2. upomínku, pro Pokus o smír a pro Inventarizaci pohledávek.

________________________________________________________________

Typy upomínek

Samozřejmě můžete vytvořit svoje vlastní typy upomínek, pomocí tlačítka "Nový" otevřete formulář:

Vyplněný formulář potvrdíte tlačítkem "Uložit a zavřít"

Číselník je také přístupný ve volbě "Nastavení firmy" -> "Moduly" -> "Prodej" -> "Prodej" pod samostatným tlačítkem "Upomínky"

________________________________________________________________

Nová upomínka

Upomínky se vytvářejí v modulu "Prodej" -> "Vydané faktury". Pod tlačítkem "Služby" najdete volbu "Upomínka". Pomocí tohoto tlačítka spustíte "Průvodce generováním upomínek".

V prvním okně vyplníte požadované filtry pro omezení vydaných faktur, pro které chcete vytvořit upomínky.
Potvrďte tlačítkem "Další"

Pokud vybraným omezením odpovídá více faktur, objeví se dotaz:

  • Pokud potvrdíte "Zapsat", uloží se do samostatného sloupečku v tabulkovém přehledu datum vystavení upomínky a k dané faktuře vybranou upomínku (např. 1. upomínka) již znovu nevytvoříte.

  • Pokud potvrdíte "Nezapisovat", datum se do samostatného sloupečku v tabulkovém přehledu nezapíše a vy budete moci k dané faktuře vybranou upomínku znovu vytvořit.

Pokud chcete zaslat upomínku jen k jedné konkrétní faktuře, najdete volbu "Upomínka" i v otevřeném formuláři dané faktury pod tlačítkem tlačítko "Služby", postup je obdobný.

Ve druhém okně se Vám zobrazí všechny vydané faktury, které odpovídají zadaným filtrům. Z těchto faktur vyberete křížkem ty, ke kterým chcete vytvořit "Upomínku".
Výběr potvrdíte tlačítkem "Dokončit".

Našli jste odpověď?