Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Nastavení základních parametrů, oddíl Číselníky.

Typ dokladu má tři funkce:

  1. Určuje základní vlastnosti dokladu.

  2. Rozděluje doklady do skupin.

  3. Šetří práci při vytváření jednotlivých dokladů možností předdefinovat u typu dokladu maximum hodnot.

Základní přednastavení je připraveno. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.
Využívá se při vystavení vydané poptávky.

Seznam můžete spustit v modulu "Nákup" pod volbou "Typy dokladů – Typy vydaných poptávek".
Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka

Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.

Hodnota se objeví ve výběrové roletě typu při tvorbě dokladu.

Doporučujeme zvolit co nejvýstižnější zkratku pro snadnější rozlišení typů dokladů v seznamu.

Název

Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.

Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.

Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka "plus" můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka "minus" pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Dokladová řada

Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberte ze seznamu dokladových řad. Je-li hodnota vyplněna, nebudete při tvorbě dokladu k výběru dokladové řady vyzýváni. Tím si účtování zjednodušíte a při tvorbě dokladu se vyhnete možnosti omylu.

Každý typ dokladu může mít své dokladové řady, ale aplikace umožňuje použít jednu dokladovou řadu pro více typů dokladů.

Vyplnění formuláře je pro přehlednost rozděleno do několika záložek:

__________________________________________________________________

Záložka "Účtování"

Středisko

Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberte ze seznamu středisek. Jedná se o informační pole, které se nikam nedotahuje. Je důležité vybrat jej na dokladech, neboť zde se bez jeho zadání doklad nezaúčtuje.

Činnost

Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberte ze seznamu činností. Bude se dosazovat do vydané poptávky do záložky Specifikace dokladu.

Měna

Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberte ze seznamu měn. Automaticky je přednastavena měna státu, který je uveden v úvodním nastavení firmy.

__________________________________________________________________

Záložka "Tisk"

Vyplnění této záložky usnadní tisk dokladů jednotlivých typů.

Pomocí rolovacího seznamu můžete vybrat, které doklady daného typu chcete vytisknout. Zde navolený tisk se použije při tisku (příp. náhledu) přímo z formuláře dokladu. Pokud doklad uložíte a budete jej chtít tisknout z tabulkového přehledu dokladů, musíte si požadované doklady ručně vybrat.

Kopií

Uveďte počet kopií, který se má tisknout.

Tisknout doklad

Z rolovacího seznamu zvolte, zda se má vytisknout Doklad.

Report

Z rolovacího seznamu zvolte druh reportu, např. interní opis dokladu, doklad pro klienta, podací lístek.

Sumovaný

Rozšířený

Pokud ve spodní části zaškrtnete příznak "Automaticky tisknout při vytvoření nového dokladu", budou se výše označené doklady automaticky tisknout při ukládání dokladu, aniž byste ručně volili tlačítko tiskárny. Program se pouze zeptá, zda chcete právě vytvořený doklad vytisknout.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty na doklad"

Pomocí údajů vyplněných v této záložce se usnadňuje následné vyplňování dokladů při jejich vystavení.

Popis pro doklad

Zde vyplněný text se bude přenášet do vydaných poptávek tohoto typu do pole "Popis" v levém horním panelu a následně do tabulkového přehledu dokladů.

Úvodní text

Zde vyplněný text se bude přenášet do vydaných poptávek tohoto typu do záložky "Úvod" v levém horním panelu a následně do tisku vydané poptávky nad položky.

Závěrečný text

Zde vyplněný text se bude přenášet do vydaných poptávek tohoto typu do záložky "Závěr" v levém horním panelu a následně do tisku vydané poptávky za položky.

Text pro odeslání …

Pokud odesíláte fakturu e-mailem, tento text se objeví přímo v e-mailu.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky a seznamy. Jedná se o dvě pole, ve kterých můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb.

Popis

Bližší popis typu vydané poptávky.

Poznámka

Bližší poznámka typu vydané poptávky.

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy.

Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

Platí od

Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí rolovací šipky ze seznamu účetních období.

Platí do

Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí rolovací šipky ze seznamu účetních období.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.

V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).

Řazení položek pro tisk

Na tištěném dokladu jsou jednotlivé položky dokladu uvedeny v pořadí, ve kterém byly na doklad přidány. Pokud chcete na tištěném dokladu vypisovat položky v jiném pořadí, můžete pomocí rolovací šipky vybrat způsob řazení:

  • Podle pořadí – řazeno dle hodnoty pole Pořadí, vzestupně

  • Podle názvu – řazeno dle hodnoty pole Název, vzestupně, položky bez názvu na konci

  • Podle kódu – řazeno dle hodnoty pole Kód, vzestupně, položky bez kódu na konci

Primární typ dokladu

Označí upravovaný typ dokladu za primární. Takto zvolený primární typ dokladu bude zvolen při vytváření nového dokladu, pokud je v nastavení firmy, na záložce Moduly, záložce Nákup zvolena hodnota Primární u odpovídajících dokladů. Tento způsob určení je vhodný zvláště při vystavování převážně jednoho typu dokladu.

Zahájit workflow při založení dokladu

__________________________________________________________________

Související

Našli jste odpověď?