Peníze – Typy dokladů

Typy dokladů je nutné nastavit, než začnete vystavovat jakýkoliv doklad. Typ dokladu určuje základní vlastnosti dokladu a zároveň je dělí do skupin. Modul Peníze obsahuje tyto typy dokladů:

__________________________________________________________________

Typy pokladních dokladů

Peníze – Typy dokladů – Typy pokladních dokladů

Hodnoty v něm zaevidované se pak nabízejí v menu Peníze – Pokladna (záložka Hlavní – pole Typ dokladu).

Zkratka

Zkratka názvu typu pokladního dokladu.

Název

Pojmenování typu pokladního dokladu.

Řada pro příjem

Interní číslo dokladu, pod kterým bude evidován.

Řada pro výdej

Interní číslo dokladu, pod kterým bude evidován.

__________________________________________________________________

Záložka "Prodej"

Splatnost (dny)

Počet dnů, do kterých je povinné pokladní doklad zaplatit.

Sleva (%)

Výše slevy se přenáší do dokladů na formulář Pokladna.

Forma úhrady

Zvolte formu úhrady. Nabízejí se hodnoty evidované v menu Nástroje – Číselníky – Formy úhrady.

Sekce Způsob zaokrouhlení

Zde můžete nastavit, jak chcete daný typ vydané faktury zaokrouhlovat. Tento údaj se přenáší do vydané faktury do záložky Způsob zaokrouhlení, kde ho může obsluha ještě změnit. Lze nastavit:

DPH (způsob)

Zde nastavujete zaokrouhlení výsledné hodnoty DPH. Pomocí rolovacího seznamu vyberte z připravených hodnot: nahoru, dolů, matematicky.

DPH (řady)

Tento údaj navazuje na předcházející. Pomocí rolovacího seznamu vyberte z připravených hodnot: nezaokrouhlovat, tisíciny, setiny, desetiny, jednotky, desítky, stovky, tisíce.

Celkem (způsob)

Zde nastavujete zaokrouhlení výsledné fakturované ceny. Pomocí rolovacího seznamu vyberte z připravených hodnot: nahoru, dolů, matematicky.

Celkem (řády)

Tento údaj navazuje na předcházející. Pomocí rolovacího seznamu vyberte z připravených hodnot: nezaokrouhlovat, tisíciny, setiny, desetiny, jednotky, desítky, stovky, tisíce.

Automaticky generovat skladové doklady a vyžadovat zadání výrobních čísel

Příznak zaškrtněte, pokud vyžadujete automaticky generovat skladové doklady a zadávat výrobní čísla.

Typ příjemky

Vyberte z rozbalovacího seznamu typ skladového dokladu

Typ výdejky

Vyberte z rozbalovacího seznamu typ skladového dokladu

__________________________________________________________________

Záložka "Účtování"

Pokladna

Pomocí rozbalovacího seznamu vyberte ze seznamu pokladen pokladnu, u které se bude tento typ dokladu používat.

Typ pohybu

Pomocí rozbalovacího seznamu zvolte výdej nebo příjem.

Středisko

Zvolte středisko.

Činnost

Zvolte činnost.

Stát DPH

"Předpis zaúčtování"

Pro příjem (DAL)V případě typu pohybu

Výdej

Zvolte předpis zaúčtování.

Pro výdej (MD)

V případě typu pohybu

Příjem

Zvolte předpis zaúčtování.

__________________________________________________________________

Záložka "Tisk"

__________________________________________________________________

Záložka "Intrastat"

Intrastat je elektronický systém sběru dat povinný pro všechny členské státy Evropské unie. Tato záložka umožňuje evidovat veškeré potřebné údaje.

Stát odeslání

Stát, z něhož byl výrobek odeslán.

Stát určení

Stát, do kterého má být výrobek doručen. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky odesílané vámi, účtovanou firmou. V případě, kdy je zboží vyváženo do třetí země a při opuštění ČR (v případě slovenské legislativy Slovenska) není ještě propuštěno do některého z vývozních celních režimů, protože toto propuštění provedou celní orgány v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.

Stát původu

Stát, ze kterého výrobek pochází. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky, jejichž jste příjemcem. V případě obchodu se třetí zemí, kdy bylo zboží před přijetím do ČR (v případě slovenské legislativy na Slovensko) propuštěno do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.

Kraj původu

Kraj, ze kterého výrobek pochází.

Transakce

Z rolovacího seznamu vyberte příslušnou transakci; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Obchodní transakce.

Podmínky dodání

Z rolovacího seznamu zvolte podmínku dodání; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Dodací podmínky.

Druh dopravy

Z rolovacího seznamu zvolte druh dopravy; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Druh dopravy.

Zvláštní pohyby

Nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Zvláštní pohyby.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty na doklad"

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"

Popis

Bližší popis dokladu

Poznámka

Libovolná poznámka k dokladu (nikam se netiskne)

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy.

Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

Platí od

Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí rolovací šipky ze seznamu účetních období.

Platí do

Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí rolovací šipky ze seznamu účetních období.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.

V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).

Řazení položek pro tisk

Položky pro tisk můžete řadit podle pořadí, názvu nebo kódu.

Výkaz EkoKom

Primární typ dokladu

Pokud zaškrtnete tento příznak, bude se vždy primárně nabízet tento typ dokladu.

Zahájit workflow při založení dokladu

__________________________________________________________________

Typy bankovních dokladů

Peníze – Typy dokladů – Typy bankovních dokladů

Hodnoty v něm zaevidované se pak nabízejí v menu Peníze – Banka (záložka Hlavní – pole Typ dokladu).

__________________________________________________________________

Záložka "Účtování"

Bank. účet

Pomocí rozbalovacího seznamu vyberte bankovní účet, u kterého se bude tento typ dokladu používat.

Typ pohybu

Pomocí rozbalovacího seznamu zvolte výdej nebo příjem.

Středisko

Zvolte středisko

Činnost

Zvolte činnost

Stát DPH

"Předpis zaúčtování"

Pro příjem (DAL)V případě typu pohybu VýdejZvolte předpis zaúčtování.Pro výdej (MD)V případě typu pohybu PříjemZvolte předpis zaúčtování.

__________________________________________________________________

Záložka "Tisk"

__________________________________________________________________

Záložka "Texty na doklad"

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"

Popis

Bližší popis dokladu

Poznámka

Libovolná poznámka k dokladu (nikam se netiskne)

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy.

Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

Platí od

Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí rolovací šipky ze seznamu účetních období.

Platí do

Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí rolovací šipky ze seznamu účetních období.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.

V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).

Řazení položek pro tisk

Na tištěném dokladu jsou jednotlivé položky dokladu uvedeny v pořadí, ve kterém byly na doklad přidány. Pokud chcete na tištěném dokladu vypisovat položky v jiném pořadí, můžete pomocí rolovací šipky vybrat způsob řazení:

  • Podle pořadí – řazeno dle hodnoty pole Pořadí, vzestupně

  • Podle názvu – řazeno dle hodnoty pole Název, vzestupně, položky bez názvu na konci

  • Podle kódu – řazeno dle hodnoty pole Kód, vzestupně, položky bez kódu na konci

Primární typ dokladu

Označí upravovaný typ dokladu za primární. Takto zvolený primární typ dokladu bude zvolen při vytváření nového pokladního či bankovního dokladu, pokud je v nastavení firmy, na záložce Moduly, záložce Peníze zvolena hodnota Primární u odpovídajících dokladů. Tento způsob určení je vhodný zvláště při vystavování převážně jednoho typu dokladu.

Zahájit workflow při založení dokladu

__________________________________________________________________

Typy zápočtů

Peníze – Typy dokladů – Typy zápočtů

Hodnoty v něm zaevidované se pak nabízejí v menu Peníze – Vzájemné zápočty (záložka Hlavní – pole Typ dokladu).

Našli jste odpověď?