Skip to main content
Nefunguje import objednávky (iná hodnota)

Pri vytváraní objednávky (dokladu) cez API (XML) import zlyháva kvôli inej celkovej hodnote

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

<errors>

<error path="objednavka-prijata[temporary-id=null].sumOsv" code="PROP" for="sumOsv" value="550.55"> Zadaná hodnota [550.55] vlastnosti [sumOsv] sa líši od vypočítanej hodnoty [0.0]

</error>

</chýb>

Musí byť uvedený prvok (ak je bez položky) </without>true</without>.

Ak má položky, objednávka z nich vyberie sumu a DPH.

Did this answer your question?