Skip to main content
Individuálny cenník - filtrovanie, úrovne detailu
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Môžem filtrovať záznamy v individuálnom cenníku podľa stromu cenníka?
Alternatívne by sa dalo filtrovať podľa cenovej úrovne alebo skupiny produktov:

xxxx/cenová skupina/4/individuálne oceňovanie/(priceHunger == 10)

xxxx/ceny-skupiny/4/individuálne-ceny/(groupPrice == 13)

Môže byť úroveň detailu zadaná aj v kolekcii objektov pre cenové úrovne v individuálnom cenníku?
Napr.: /price-group/4/individual-price-list.xml?detail=custom:cenHlad(id,code)
Nie, ind. cenník v agende cenových úrovní nenesie informáciu o ID (nesie len kód).

Did this answer your question?