Skip to main content
Môžete v API použiť filtrovanie webového rozhrania?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Filtre webového rozhrania, tzv. "rýchle filtrovanie". V API možno použiť napríklad filter pre faktúry za posledných 7 dní: filter[filterObdobi.datVyst]=filterLast7Dni.

Upozornenie: Toto nie je štandardne zdokumentované filtrovanie v rozhraní API, funkčnosť sa môže zmeniť/zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Odporúčame štandardné filtrovanie v API.

Did this answer your question?