Skip to main content
All CollectionsExport a tlač
Elektronický podpis
Elektronický podpis

Môže Flexi generovať faktúry PDF s elektronickým podpisom

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Na vytlačenie elektronického podpisu je potrebné mať vo Flexi nahraný certifikát.

Nastavenie podľa nasledujúcej dokumentácie: https://www.flexibee.eu/podpora/dokumentace/napoveda/sprava_certifikatu/

Po načítaní platného certifikátu sa faktúra PDF vystaví s elektronickým podpisom.

Did this answer your question?