Skip to main content
All CollectionsDokumentácia REST APIReferenčná príručka REST API a často kladené otázky
API vráti chybu - Ak sa má vygenerovať skladový doklad, musí byť vyplnený typ skladového dokladu
API vráti chybu - Ak sa má vygenerovať skladový doklad, musí byť vyplnený typ skladového dokladu

Pri importe faktúry sa vyskytne chyba týkajúca sa generovania skladového dokladu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Chybná správa nastane, ak typ následného skladového dokladu nie je správne nastavený na type dokladu, ktorý sa importuje a následne automaticky vytvorí skladový doklad.

Napr. typ skladového dokladu pri automatickom generovaní skladového dokladu z faktúry.

Napr. následný typ výrobného dokladu v type skladového dokladu.

Did this answer your question?