Skip to main content
Prechod účtovania na ABRA Flexi (12/16)

Pripočítanie prípadných kurzových rozdielov k zálohám

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Už sme spomenuli, že zaplatené zálohy nie sú predpisom pohľadávok a že nepodliehajú ročnému preceneniu.

Kurzové rozdiely pri jednotlivých platbách preto účtujeme pomocou samostatných interných dokladov. Do poznámky môžeme zapísať vzťah k číslu dokladu zálohy a uskutočnenej platby.

Did this answer your question?