Skip to main content
Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (16/16)

Zavedenie personalistiky a príprava miezd

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ak používate modul Mzdy, je vhodné nechať si vypočítať mzdy vo Flexi za celý rok.

Takto získate kompletnú mzdovú agendu, priebežný výpočet priemerného zárobku a podklady pre ročné zúčtovanie dane z príjmov. Preto sa neodporúča začať používať modul Mzdy len na časť obdobia.

Did this answer your question?