Skip to main content
Ako začať s rozhraním Flexi API (5/6)

Podporované formáty exportu/importu

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Typ výstupného formátu je určený buď rozšírením adresy URL, alebo hlavičkou v požiadavke HTTP.

Prípona má prednosť pred hlavičkou.

Najčastejšie používané formáty:

  • XML- strojovo čitateľná štruktúra vo formáte XML, možno importovať

  • JSON - strojovo čitateľná štruktúra vo formáte JSON, možno importovať

  • CSV - tabuľkový výstup, možno importovať

  • XLS - výstup tabuľky Excel, možno importovať (po zakúpení)

  • PDF - tlačová zostava, nemožno importovať

Podrobnejšie informácie o formátoch + ďalšie podporované formáty nájdete v našej dokumentácii: Podporované formáty

Did this answer your question?