Skip to main content
Ako používať nápovedu

ABRA Flexi je rozdelená do niekoľkých základných modulov. Nápoveda je rozdelená podobným spôsobom.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

ABRA Flexi je rozdelená do niekoľkých základných modulov. Pomoc je podobne rozdelená. Môžete ho spustiť dvoma spôsobmi.

  • Jedna z možností je cez hornú lištu -> vyberte "Pomoc" - otvorí sa dialógové okno nápovedy tam, kde ste ho naposledy zanechali.

  • Druhá možnosť je cez otáznik na pravej strane hornej lišty. Ak je k dispozícii nápoveda pre danú obrazovku, môžete ju otvoriť priamo pomocou tohto tlačidla.

Na hornej lište sa nachádza niekoľko tlačidiel, pomocou ktorých môžete prechádzať už otvorenými stránkami nápovedy a môžete si ju aj vytlačiť.

__________________________________________________________________

Záložka Obsah

V tejto karte nájdete obsah celej nápovedy v stromovej štruktúre. Na zobrazenie obsahu použite posuvník, kliknutím na vybranú položku sa obsah otvorí v pravej časti dialógového okna.

__________________________________________________________________

Záložka Vyhľadávanie

  • Táto karta vám umožňuje vyhľadávať v nápovede podľa konkrétnych výrazov, ktoré zadáte do poľa "Hľadať". Program vyhľadá presný tvar, ktorý ste vyplnili do poľa. Na veľkosti písmen nezáleží. Ak tento tvar niekde nájde, zobrazia sa pod ním názvy kapitol, v ktorých sa výraz nachádza. Kliknutím na zobrazený názov sa v pravej časti dialógového okna otvorí obsah kapitoly - hľadaný výraz je v kapitole zvýraznený. Program sa vždy zastaví na prvom zvýraznenom výraze vybranej kapitoly. Pomocou posuvníka môžete zvýraznený výraz vyhľadať aj v iných sekciách.

  • Môžete to vyskúšať napríklad na slove "elektronický" - program nájde zakaždým iný počet kapitol, "elektronický" - program nenájde nič.

  • Do poľa "Hľadať" môžete zadať aj viacslovné výrazy, napr. "elektronické bankovníctvo", v takom prípade program vyhľadá tento výraz ako celok, ale aj ako jednotlivé slová. Takže je zobrazených viac kapitol.

Did this answer your question?