Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaVývoz, dovoz
Ako exportovať elektronické faktúry do formátu ISDOC
Ako exportovať elektronické faktúry do formátu ISDOC

Ako exportovať faktúry do formátu ISDOC

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

ISDOC je český formát elektronickej fakturácie definovaný "Pracovnou skupinou pre štandardy elektronickej výmeny dát" ICT Union a Flexi ho podporuje. Výrobcovia ekonomických a obchodných systémov budú používať štandardizovanú formu exportu a prijímania elektronických správ, ktorá umožní používateľom rôznych aplikácií vzájomnú komunikáciu. Dátum oznámenia formátu ISDOC bol 19. marec 2009.

Export elektronických faktúr

ABRA Flexi umožňuje exportovať vystavené faktúry do formátu ISDOC. V prehľade vydaných faktúr vyberte faktúru, stlačte klávesovú skratku Ctrl+I alebo kliknite na tlačidlo s dvoma šípkami na paneli nástrojov a potom vyberte Export e-Faktúry ISDOC.

Ak máte nainštalovaný platný certifikát elektronického podpisu, exportovaná faktúra sa automaticky podpíše. Ak máte viacero platných certifikátov, budete vyzvaní na výber certifikátu. Ak nemáte certifikát elektronického podpisu, zobrazí sa otázka, či chcete exportovať bez elektronického podpisu.

Potom vyberiete priečinok a určíte názov exportovaného súboru, po čom sa faktúra okamžite vyexportuje.

Odkaz na dobropis (ak existuje) sa pridá do exportovaných súborov dobropisov ISDOC.

Súvisiace

Did this answer your question?