Skip to main content
Certifikačné autority

Certifikačná autorita je subjekt, ktorý vydáva digitálne certifikáty. Tieto certifikáty môžete zadať do systému Flexi pomocou tohto záznamu.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Certifikačné autority

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v kapitole Nastavenie základných parametrov, časť Dialery.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu."

Certifikačná autorita je subjekt, ktorý vydáva digitálne certifikáty (elektronicky podpísané verejné šifrovacie kľúče) a uľahčuje používanie infraštruktúry verejných kľúčov (PKI) tým, že svojou autoritou potvrdzuje pravdivosť údajov obsiahnutých vo voľne dostupnom verejnom kľúči. Na základe princípu prenosu dôvery teda môžeme dôverovať údajom obsiahnutým v digitálnom certifikáte za predpokladu, že dôverujeme samotnej certifikačnej autorite.

Na internete existuje mnoho komerčných certifikačných autorít, ktoré majú svoje verejné kľúče zvyčajne umiestnené priamo vo webových prehliadačoch a iných programoch, čo môže používateľovi uľahčiť rozhodovanie o tom, do akej miery má dôverovať webovým serverom, ku ktorým sa pripája. Existujú aj slobodné certifikačné autority alebo tie, ktoré sa riadia zákonmi danej krajiny, internými predpismi organizácie a podobne.

Tu sú nahrané najznámejšie české autority, ktoré sú všeobecne dôveryhodné a ktoré sa najčastejšie používajú na žiadosť o certifikát.

Ak potrebujete pridať iný certifikát, použite tlačidlo - spustí sa dialógové okno "Pridať certifikát do adresára", pomocou ktorého môžete certifikát importovať.

Related

Did this answer your question?