Skip to main content
Výpredaj - ponuka

Najvyššia lišta ponuky desktopovej aplikácie - Výpredaj

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Predaj-ponuka

Tento modul slúži na evidenciu všetkých údajov potrebných na realizáciu predajov tovaru, materiálu a služieb, ako je popísané v navigačnej stránke modulu "Predaj".
V tomto menu sú k dispozícii tieto možnosti:

Vydané faktúry

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Navigácia na strane predaja" možnosti v odseku "Vydané faktúry".

Správy o položkách dokumentov

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Sales-workspace-main" možnosti v odseku "Prehľady položiek dokumentu"

Prijaté otázky

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Sales-Workspace-Main" možnosti v odseku "Prijaté požiadavky".

Ponúkané citáty

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Sales-Workspace-Main" možnosti v odseku "Vystavené ponuky".

Prijaté objednávky

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Navigácia na strane predaja" možnosti v odseku "Prijaté objednávky".

Objednávky

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" v časti "Bočná navigácia a pracovná plocha" v možnosti "Predaj - pracovná plocha - bočná navigácia" v odseku "Objednávky".

Typy dokumentov

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovný priestor" v "Predaj-pracovný-priestor-footer" v odseku "Typy dokumentov"

Pravidlá odosielania príspevkov

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovný priestor" v "Predaj-pracovný-priestor-footer" v odseku "Pravidlá účtovania"

Séria dokumentov

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v možnosti "Predaj-Pracovná plocha-Pod čiarou" v odseku "Rad dokumentov".

Did this answer your question?