Skip to main content
Účtovníctvo - ponuka

Horná lišta ponuky desktopovej aplikácie - Účtovníctvo

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účtovníctvo - ponuka

Modul Účtovníctvo rieši tie úlohy, ktoré nebolo možné zahrnúť do predchádzajúcich modulov, ako je popísané v navigácii na stránku modulu Účtovníctvo.

V tejto ponuke sú k dispozícii tieto možnosti:

Interné dokumenty

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Účtovníctvo-Bočná navigácia" možnosti v časti "Interné doklady"

Ostatné pohľadávky

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovný priestor" v "Bočná navigácia v účtovníctve" voľbe v odseku "Ostatné pohľadávky"

.

Ostatné záväzky

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Bočná navigácia v účtovníctve" možnosti v odseku "Ostatné záväzky".

Typy dokumentov

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Účtovníctvo-pracovná plocha pod čiarou" v odseku "Typy dokumentov"

Pravidlá odosielania príspevkov

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Účtovníctvo-pracovná plocha pod čiarou" v odseku "Pravidlá účtovania"

Séria dokumentov

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Účtovníctvo-pracovná plocha pod čiarou" v odseku "Séria dokumentov"

Zoznam správ

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Účtovníctvo - pracovná plocha pod čiarou" možnosti v "Zoznam zostáv" odseku.

Harmonogram účtovania

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovný priestor" v "Poznámke pod čiarou k účtovnému pracovnému priestoru" v odseku "Účtová osnova".

Účtovné výstupy

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Účtovníctvo-pracovná plocha pod čiarou" v odseku "Účtovné výstupy"

Inicializácia nasledujúceho účtovného obdobia

Toto je jediná možnosť v module "Účtovníctvo", ktorá nie je dostupná z iných častí programu. Týka sa uzavretia účtovného obdobia. Ak ste nevytvorili nové účtovné obdobie, budete upozornení, keď potvrdíte túto možnosť:

Po dokončení a potvrdení sa spustia uzávierkové operácie a nastavia počiatočné zostatky na nový rok. V závislosti od množstva údajov môže táto operácia trvať niekoľko minút. O úspešnom ukončení uzávierky budete informovaní:

Samozrejme, budete informovaní aj v prípade, že uzávierka skončí chybou.

Táto možnosť prenesie potrebné stavy do nového roka, ale v uzavretom období môžete pokračovať v opravách.

Túto možnosť môžete vždy spustiť podľa svojich potrieb. Nemusíte sa obávať duplicity uzatváracích operácií.

Did this answer your question?