Skip to main content
Vlastnosť - ponuka

Horná lišta ponuky desktopovej aplikácie - Vlastnosť

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vlastnosť-ponuka

Modul Majetok vedie kompletnú evidenciu drobného majetku, hmotného a nehmotného majetok a majetok nadobudnutý leasingom, ako je popísané v navigácii stránky modulu "Majetok".
V tomto menu sú k dispozícii tieto možnosti:

Aktíva

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v možnosti "Vlastnosti - bočná navigácia" v časti "Vlastnosti"

Leasing

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovný priestor" v "Navigácia na strane nehnuteľnosti" možnosti v odseku "Leasing".

Typy

Ďalšie informácie nájdete v časti "Ovládacie prvky programu" v časti "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Poznámka pod čiarou k majetku - pracovná plocha" v časti "Typy majetku" a "Typy prenájmu"

Skupiny na prenájom

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovný priestor" v "Majetok- pracovný priestor poznámka pod čiarou" v odseku "Odpisové skupiny".

Lokalita

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" v časti "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Aktív - poznámka pod čiarou k pracovnej ploche" možnosti v odseku "Umiestnenie".

Did this answer your question?