Skip to main content
Problém s vrátením záznamov

API nevracia všetky moje záznamy. Ako ich získam všetky

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Aby ste získali všetky záznamy z daného záznamu, musíte pridať parameter limit=0.

Štandardný výstup ABRA Flexi bez použitia parametra limit obsahuje vždy len prvých 20 záznamov. Pre úplný výstup musíte použiť parameter limit=0. Neodporúčame používať parameter limit s vysokým číslom (napr. limit=9999). Výpis by fungoval len dovtedy, kým počet záznamov neprekročí toto číslo.

Výstup možno prípadne stránkovať správnym použitím parametrov limit a start.

Aby ste zistili, koľko záznamov zodpovedá vášmu dopytu, pridajte parameter add-row-count=true.

Parameter add-row-count používajte len v dotazoch, kde to má zmysel. Ak napríklad potrebujete v systéme ABRA Flexi vypísať adresáre podľa stránok, použite tento parameter len v prvom dopyte. Tento parameter pridá do databázy ďalší dotaz (select count(*) from ...). Pri niektorých výstupoch môže spracovanie takéhoto dotazu zbytočne predĺžiť čas.

Vzorka:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.xml - výpis prvých 20 faktúr https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.xml?limit=0 - výpis všetkých faktúr
Did this answer your question?