Skip to main content
Zhrnutie

Ako získať základné zhrnutia o danom zázname

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak potrebujete získať základné súčty o danom zázname, použite súčet:

/c///$sum

Filtrovanie a sčítanie je možné aj kombinovať:

/c///()/$sum

Súčet je možné exportovať do nasledujúcich formátov:

  • XML: /c///$sum.xml

  • JSON: /c///$sum.json

Poznámka: sumarizácie je možné vykonávať len nad dokladmi (faktúrami, objednávkami, žiadankami, pokladničnými pohybmi, skladovými pohybmi, ...).

Súhrny môžu obsahovať rozšírené parametre (v súčasnosti použiteľné len nad obratmi účtov), ktoré je potrebné aplikovať nad niektorými agendami. Môžu to byť napríklad:

  1. obdobie: (rokMesic,2020-01-01,2020-12-31) - pre ktoré obdobie

  2. polia: obrDal,obrMd - ktoré sa sčítajú

  3. group-by: yearMesic, quarter(yearMesic) - ako zoskupiť

Výsledná adresa URL potom môže vyzerať takto:

$sum.xml?period=(rokMesic,2020-01-01,2020-12-31)&fields=obrDal,obrMd&group-by=rokMesic

Did this answer your question?